Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/478-483,485/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 26.10.2016 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   ZAWIADOMIENIE o uchyleniu wyników i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4 i unieważnieniu postępowania w części 7

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03