Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 20.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). CRZP/UJ/461/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do formularza oferty

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 27.10.2016r.

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.10.2016r. )

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z 28.10.2016r.

  28.10.2016r., godzina: 10:00 Termin składania ofert: 03.11.2016r., godzina: 10:00

  Informacja z otwarcia ofert 03.11.2016r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 15.12.2016r.

  Zawiadomienie o uchyleniu decyzji o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 20.12.2016r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania z 05.01.2017r.

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03