Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 21 października 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wdrożenia i instalacji dedykowanego systemu do zarządzania siecią bezprzewodową (zakup 1 licencji) wraz z trzyletnim wsparciem na potrzeby Działu Usług Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, CRZP/UJ/459/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Formularz oferty-wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 02.11.2016r, godz.09:00

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03