Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenia z dnia 24.10.2016 r. o zamiarze zawarcia umowy na wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy koncentratu płynu odkwaszającego, w postaci zawiesiny tlenku magnezu (MgO) w perfluoroheksanie, przeznaczonego do masowego odkwaszania papieru metodą Bookkeeper, na potrzeby Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej. CRZP/UJ/509/2016

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03