Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24 października 2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie w zakresie dostawy, demontażu, montażu, konfiguracji i programowania urządzeń systemu audiowizualnego w Sali audytoryjnej P0.1.1 w budynku Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego i Wejścia Głównego przy ul. Gronostajowej 7. Nr sprawy CRZP/UJ/451/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe -wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 4.11.2016 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03