Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 27.10.2016 r. o peztargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie sukcesywnej dostawy oprogramowania dla Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Collegium Medicum w kategoriach: aplikacje, systemy i serwery, w terminie 3 lat od daty popisania rejestracji Konta Zakupowego, w ramach programu licencyjnego Microsoft Products and Services Agreement o numerze 4100021400 (Master Agreement) z dnia 2015-09-22, zawartej pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz firmą Microsoft Ireland Operations Limited. (Nr postępowania: CRZP/UJ/487/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 04.11.2016 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03