Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 27.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcyw zakresie usługi wydawniczej obejmującej pisemne prace tłumaczeniowe z języka angielskiego na język polski książki pt.: „Helping Your Anxious Child”, autorstwa Ronalda Rapee, Ann Wignall, Susan Spence, Heidi Lyneham, Vanessy Cobham, ISBN 978-1-57224-575-4, wraz z przeniesieniem całości majątkowych praw autorskich na Zamawiającego, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Nr postępowania: CRZP/UJ/510/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 04.11.2016 r., godz. 10:00

   Uwaga: Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03