Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej obejmującej adiustację językowo-stylistyczną z opracowaniem ujednolicającym tekstów książek lub czasopism opatrzonych numerami ISBN lub ISSN (wraz z tekstami tabel, wykresów i rycin etc.), z różnych dziedzin nauki, zleconej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, do części wydawanych tytułów. Nr sprawy: CRZP/UJ/471/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

  Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Uwaga: Modyfikacja do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.11.2016 r. )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu )

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.11.2016 r. )

  08.11.2016r., godz. 10:00 10.11.2016r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I oraz o unieważnieniu postępowania w częściach II, III, IV oraz V

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I oraz o unieważnieniu zamówienia w częściach II, III, IV oraz V


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03