Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 28.10.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie wydania publikacji pt. DIGESTA IVSTINIANI. Digesta justyniańskie. Tekst i przekład”, t. VII-X dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach ministerialnego programu pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. (Nr sprawy: CRZP/UJ/497/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 07.11.2016 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03