Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.10.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy węzła obliczeniowego wraz z komputerem stacjonarnym dla Wydziału Chemii UJ w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/489/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Do pobrania: Oświadczenia powiązania Kapitałowe - wersja edytowalma

  07.11.2016 r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Do pobrania: Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania  

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03