Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenia z dnia 28.10.2016 o przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydawniczej dla WUJ. Nr sprawy CRZP/UJ/511/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  08.11.2016r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

   Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03