Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku cyfrowego jednokolorowego (czarnego) i wielokolorowego bloku (wnętrza) książki lub czasopisma posiadających numer ISBN lub ISSN, wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów wydawanych przez Wydawnictwo UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/472/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Załącznik nr 1 do Formularza oferty - JEDZ

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Uwaga: Modyfikacje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  )

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 15.11.2016r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 02/11/2016, 2016/S 211-384274 )

   Uwaga: PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ, MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO z dn. 30.11.2016 r )

  Do pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna po modyfikacji z dn. 30.11.2016 r.

  08.12.2016r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I, II oraz III

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach I oraz II

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części III


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03