Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. CRZP/UJ/514-522/2016, CRZP/UJ/550-552/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  15.11.2016 r. godz. 10:00 16.11.2016 r. godz.10:00

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Modyfikacja SIWZ

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  ZAWIADOMIENIE o uchyleniu wyników i ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w części II

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03