Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 04.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy, 1 sztuki skanera książkowego dla Instytutu Historii Sztuki UJ. (Nr postępowania: CRZP/UJ/477/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

  15.11.2016 r., godz. 9:00

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Termin składania ofert: 17.11.2016 r., godz. 09:00

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03