Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tablic jedno i wielopolowych sterowanych elektrycznie i mechanicznie wraz z kompletem akcesoriów do montażu, do nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. CRZP/UJ/556/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 8.11.2016

   Termin składania ofert: 15.11.2016, godzina 10:00

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.11.2016r.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03