Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 04.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż dodatkowego agregatu wody lodowej na dachu budynku Instytutu Zoologii UJ przy ul. Gronostajowej 9 w Krakowie wraz z jego podłączeniem do istniejącej instalacji wody lodowej oraz wykonaniem instalacji elektrycznej do jego zasilania i instalacji słaboprądowej do komunikacji z BMS wraz z wizualizacją. Nr sprawy CRZP/UJ/475/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Załącznik B do SIWZ

  Termin składania ofert: 15.11.2016 r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 2.12.2016

  ogłoszenie z dnia 2.01.2017 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03