Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 07.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy akcesoriów do utrzymania czystości dla jednostek organizacyjnych UJ (oprócz Collegium Medicum). CRZP/UJ/494/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik nr 2 do formularza oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.11.2016r.

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2016r.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.11.2016r.

  16.11.2016r., godzina: 10:00 Termin składania ofert: 21.11.2016r., godzina: 10:00

  Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.11.2016r.

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.11.2016r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania z 16.12.2016r.

  Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03