Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/524,525,527,529/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty-wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 16.11.2016r, godz.09:00

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.5

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03