Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dn. 08.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie druku i oprawy broszury informacyjnej z wkładką Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Świecie 2017 wraz z dostawą nakładu dla potrzeb Wydawnictwa UJ w Krakowie. (Nr postępowania: CRZP/UJ/553/2016)

 •  Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 16.11.2016 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03