Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego wyposażenia meblowego wraz z transportem, wniesieniem, montażem, złożeniem (skręceniem) i ustawieniem mebli we wskazanych przez zamawiającego miejscach w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji UJ, przy ul. Gołębiej 24 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/540/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 18.11.2016r. godz. 09:00

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03