Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera do scentralizowanego zarządzania oprogramowaniem i bezpieczeństwem stacji roboczych dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/415/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 18.11.2016r. 11:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03