Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 10.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwerów wraz z oprogramowaniem systemu bezpieczeństwa przeznaczonego do zarządzania siecią, zdarzeniami i bezpieczeństwem informacji dla Działu Infrastruktury Sieciowej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/544/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  18.11.2016r. 9:00 24.11.2016r. 9:00

  Modyfikacja do SIWZ

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacja do SIWZ 2

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach

  Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03