Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług prenumeraty i dostawy gazet codziennych, dzienników i czasopism polskich w 2017 roku, dla 57 jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. CRZP/UJ/543/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  22.11.2016, godz. 10:00 25.11.2016, godz. 10:00

  ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 22.11.2016 r.

  wzór umowy wersja ujednolicona po pytaniach z dnia 22.11.2016 r.

  Załącznik nr 2 do umowy

  Protokół z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o korekcie protokołu z otwarcia ofert z dnia 25.11.2016 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania z dnia 02.12.2016 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.12.2016 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03