Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla potrzeb jednostek UJ w Krakowie. CRZP/UJ/488,498,502-507,538,555/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.11.2016r.

   Termin składania ofert: 22.11.2016r., godzina: 10:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania z 24.11.2016r. - część nr 1, 2, 6, 7, 9

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 28.11.2016r. - dla części nr 8 i części nr 10

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 06.12.2016r. - dla części nr 5

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 08.12.2016r. - dla części nr 3 i nr 4

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w części nr 10


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03