Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 18.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego położonych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/557,558,559,560/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Do pobrania: Formularz ofertowy- wersja edytowalna

  Do pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  28.11.2016 r. godz. 9:00

   Do Pobrania: Do pobrania: protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I, III oraz IV

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach I, III i IV oraz o unieważnieniu zamówienia w części II


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03