Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 22.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy mebli biurowych podstawowego wyposażenia dla nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/537/2016

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  Załącznik A do SIWZ

  Załącznik B do SIWZ

  Załącznik nr 2 do formularza oferty – wycena ofertowa

  Załącznik 1 do formularza oferty - JEDZ

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Zmiana SIWZ - 25.11.2016

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 10.12.2016

  Zmiana SIWZ - 21.12.2016

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 23.12.2016r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 23.12.2016r. o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej )

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 30.12.2016r.

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz zmiana SIWZ z dnia 03.01.2017r.

   Uwaga: Ogłoszenie z dnia 5.01.2017 o zmianie ogłoszenia opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  )

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 9.01.2017

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 10.01.2017

  Termin składania ofert: 29.12.2016r. godz. 10:00 12.01.2017r. godz. 10:00 16.01.2017r. godz. 10:00

  Protokół z otwarcia ofert - 16.01.2017

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania - 7.03.2017

  ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 1.04.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03