Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23 listopada 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy zestawów komputerów stacjonarnych (stacji roboczych) typ I i II, w ramach grantu SONATA z NCN.nr umowy: UMO-2015/17/D/ST4/00555, nr projektu SONATA: 2015/17/D/ST4/00555, dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, mieszczącego się w Krakowie. CRZP/UJ/499/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - wersja edytowalna

   Do Pobrania: OŚWIADCZENIE O PRZYNALEZNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (POWIĄZANIA KAPITAŁOWE) - wersja edytowalna

  01.12.2016 r., godz. 10:00 08.12.2016 r. godz. 10:00

   Uwaga: Modyfikacja treści SIWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert )

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03