Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2016r. o dialogu konkurencyjnym na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i instalację linii pomiarowej promieniowania rentgenowskiego w ośrodku SOLARIS w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/593/2016

 • Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

  Description of the Purchaser’s needs and requirements

  Załącznik nr 3 do OPWZ / Appendix no 3 to the Description

  Jednolity Europejski Dokument Zamówienia / European Single Procurement Document

  Termin składania wniosków: 23.12.2016r. godz. 10:00

  2016/S 228-415181 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

  2016/S 228-415182 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

  2016/S 228-415183 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

   Do Pobrania: The correction of the description of the Purchaser’s needs and requirements

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

  QUESTIONS AND ANSWERS REGARDING THE PROCEDURE

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 09.02.2017

  Załącznik 1 do SIWZ - 09.02.2017

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT - 09.02.2017

  Appendix no 1 to SETCPP - 09.02.2017

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 06.04.2017r

  Załącznik 1 do SIWZ 06.04.2017

  SPECIFICATION OF ESSENTIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE PUBLIC PROCUREMENT 06.04.2017

  Appendix no 1 to SETCPP - 06.04.2017

  Termin składania ofert: 15.05.2017r. godz. 15:00 19.05.2017, godz. 15:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  QUESTIONS AND ANSWERS TO SETCPP

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  CHANGES THE DEDLINE FOR SUBMITTING AND OPENING OF THE BIDS

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

  QUESTIONS AND ANSWERS FOR SETCPP

  Opis przedmiotu zamówienia (punkt 3 dostosowany do wersji angielskiej) 11.05.2017)

  Protokół z otwarcia ofert

  Information on the opening of tenders

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  The notification of results of the procurement procedure

  Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  Corrention to the notification of results of the procurement procedure.

  2017/S 136-278812 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  2017/S 137-281098 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03