Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24 listopada 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/568-574/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 02.12.2016r, godz.09:00

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.5

   Uwaga: Modyfikacja do SIWZ

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03