Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 24.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek administracji ogólnouczlenianej UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/549,567,600,607,615/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 2.12.2016 r., godz. 09:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   ZAWIADOMIENIE o uchyleniu wyników i unieważnieniu postępowania w części 3

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03