Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy CRZP/UJ/575-580/2016


  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

    06.12.2016 r. godz. 10:00 08.12.2016 r. godz. 10:00

    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 30.11.2016 r.

    Modyfikacja SIWZ z dnia 30.11.2016 r.

     Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja jednolita po zmianie z 30.11.2016 r.

     Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania cz. I, IV-VIII

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania dla cz. III

    ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania dla cz. II oraz IX z dnia 20.12.2016 r.

    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2017 r.


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03