Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 28.11.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Nauk o Środowisku. Nr sprawy CRZP/UJ/545,610/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 06.12.2016 r., godz. 09:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03