Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętów komputerowych dla potrzeb jednostek UJ w Krakowie. CRZP/UJ/628,629,630,631,632,633/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 08.12.2016r., godzina 10:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.12.2016r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania z 12.12.2016r. - część nr 2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania z 19.12.2016r. - część nr 4

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 22.12.2016r. - dla części nr 1

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 22.12.2016r. - dla części nr 5

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 22.12.2016r. - dla części nr 6

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania z 29.12.2016r. - dla części nr 3

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla części od 1 do 6


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03