Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2016 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek UJ w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/558,601,603-604,609,611-612/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz ofertowy -wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  09.12.2016 r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I -VI oraz VIII

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części VII

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03