Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy tablic jedno i wielopolowych sterowanych elektrycznie i mechanicznie wraz z kompletem akcesoriów do montażu, do nowego budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zlokalizowanego przy ul. Gronostajowej 2 w Krakowie. CRZP/UJ/643/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Załącznik A

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 12.12.2016r., godzina 10:00

  Pytania i odpowiedzi Zamawiającego - 5.12.2016

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.12.2016r.

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 20.01.2017

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.02.2017


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03