Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie z dnia 06.12.2016r. do złożenia oferty na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia dla obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1432 ze zm.) Nr sprawy CRZP/UJ/594-596/2016


 •  Do Pobrania: Zaproszenie do składania ofert

  Załącznik 1 do zaproszenia

   Do Pobrania: Wzory umów

  Formularz oferty - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 12.12.2016r. godz. 09:00

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

   Informacja o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03