Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 9 grudnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/660,661/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 20.12.2016r, godz.09:00

  Ogloszenie o zmianie ogłoszenia

  Modyfikacja SIWZ cz.2 z 19.12.2016r.

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu) postępowania cz.I

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania cz.2

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03