Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 09.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ. Zamówienia obejmuje również montaż, konfigurację oraz szkolenie personelu Zamawiającego. Nr sprawy CRZP/UJ/617/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

  19.12.2016r. godz. 09:00 , 20.12.2016r. godz. 09:00 22.12.2016r. godz. 09:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.12.2016r.

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnione postępowanie


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03