Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 13.12.2016 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego położonych w Krakowie. CRZP/UJ/605,655,666-672/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz ofertowy -wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

  21.12.2016 r. godz: 10:00

  Protokół z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części II

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach I, III, V, VII, IX oraz o unieważnieniu postępowania w części VI, VIII

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części IV

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach I, II, III, IV, V, VII, IX oraz o unieważnieniu zamówienia w częściach VI, VIII


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03