Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 14.12.2016 r. na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. CRZP/UJ/637,639-641/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 22.12.2016 r. godz. 10:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym z dnia 22.12.2016 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania dla cz. I z dnia 28.12.2016 r.

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w cz. IV z dnia 29.12.2016 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania dla cz. II oraz III z dnia 04.01.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16.01.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03