Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 15.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy dwóch serwerów pozwalających na bazy danych in memory SAP HANA i znajdujących się na liście certyfikowanych serwerów producenta bazy SAP HANA wraz z ich transportem, instalacją i szkoleniem administratorów. Nr sprawy CRZP/UJ/674/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ z dnia 20.12.2016r.

  Zmiana SIWZ - 21.12.2016

  Zmiana ogłoszenia z 21.12.2016 w sprawie zmiany ogłoszenia z 15.12.2016

  Termin składania ofert: 23.12.2016r., godz. 10:0028.12.2016r., godz. 10:00

  Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ z dnia 23.12.2016r.

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.12.2016r.

   Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 5.01.2017 )

  Ogłoszenie z dnia 23.01.2017 o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03