Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

  • Ogłoszenie z dnia 21.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego, położonych w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/644-651/2016.

  •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

     Do Pobrania: Formularz oferty - wersja edytowalna

     Do Pobrania: Oświadczenie powiązania kapitałowe - wersja edytowalna

    29.12.2016r., godz. 09:00

     Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w częściach II, III, IV, VI oraz unieważnieniu postępowania w częściach V oraz VIII

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części VII

     Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania w części I

     Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częściach I, II, III, IV, VI, VII oraz o unieważnieniu zamówienia w częściach V, VIII


    Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03