Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 23.12.2016r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy monitorów, playerów oraz oprogramowania Digital Signage na potrzeby modernizacji systemu Digital Signage na UJ. Zamówienia obejmuje również montaż, konfigurację oraz szkolenie personelu Zamawiającego. Nr sprawy CRZP/UJ/711/2016.

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Termin składania ofert: 2.01.2017r. 11:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

    ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu czynności Zamawiającego polegającej na rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania oraz o unieważnieniu postępowania

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03