Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 30 grudnia 2016r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji prac polegających na wymianie klimakonwektorów oraz sterowników w pomieszczeniach budynku Biblioteki Jagiellońskiej przy al. Mickiewicza 22 w Krakowie CRZP/UJ/636/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 16.01.2017r, godz.09:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

   Uwaga: Pytania, odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03