Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 02.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nr sprawy: CRZP/UJ/682-684, 712/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 10.01.2017 r. godz. 10:00

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 04.01.2017 r.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 05.01.2017 r.

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert z dnia 10.01.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania dla cz. I oraz III z dnia 13.01.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania w cz. II z dnia 18.01.2017 r.

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania dla cz. IV z dnia 23.01.2017 r.

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.02.2017 r.


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03