Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 03.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu uszczelnienia powierzchni dachu budynku Centrum Badań Przyrodniczych UJ, przy ul Gronostajowej 3 w Krakowie w technologii bezspoinowej. Nr sprawy CRZP/UJ/714/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik A do SIWZ

   Termin składania ofert: 18.01.2017 r., godz. 10:00

  Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

  Sprostowanie omyłki rachunkowej w Zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania - 9.02.2017

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03