Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2017 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.Gołębia 24, CRZP/UJ/687,688,690,691,692,693,713/2016, 80.272.687,688,690,691,692,693,713.2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 13.01.2017r, godz.09:00

   Do Pobrania: Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania cz.2

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania cz.3

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania cz.4 i 5

   Uwaga: Sprostowanie do protokołu z otwarcia ofert w zakresie części 6 i 7

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( unieważnieniu) postępowania cz.7

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ( wyniku) postępowania cz.6

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03