Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 przełączników FC dla Działu Infrastruktury Sieciowej. Nr sprawy CRZP/UJ/677/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

  13.01.2017 r., godz. 09:00 16.01.2017 godz. 12:00

   Uwaga: Pytania i odpowiedzi do SIWZ  )

   Uwaga: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  )

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

   Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03