Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla Działu Infrastruktury Sieciowej. Nr sprawy CRZP/UJ/681/2016

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  SIWZ -wersja edytowalna

   Do Pobrania: Załącznik 4 do SIWZ

   Termin składania ofert: 13.01.2017 r., godz. 09:30

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o roztrzygnięciu (wyniku) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03