Strona główna DZP UJ > Ogłoszenia o postępowaniach > Treść ogłoszenia


Treść ogłoszenia

 • Ogłoszenie z dnia 05.01.2017 r. o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w dostawy sprzętu komputerowego dla Obserwatorium Astronomicznego UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/679/2016

 •  Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

   Do Pobrania: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

   Termin składania ofert: 13.01.2017 r., godz. 10:00

   Do Pobrania: Informacja z otwarcia ofert

  ZAWIADOMIENIE o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

  ZAWIADOMIENIE O uchyleniu wyników postępowania z dnia 26.01.2017r. i ponownym rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie :: 31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 25/2 :: tel. +48 12 663 39 03